THIẾT BỊ VỆ SINH BA QUẢNG

THIẾT BỊ VỆ SINH BA QUẢNG

e.LITO

 • e.LITO A2083
  Liên hệ

  e.LITO A2083

  - Thương hiệu: e.LITO - Model: A2083 - Kiểu xả: Siphonic - S-trap 300mm - Size: 740*390*660mm - Bộ xả: XIAMEN Công nghệ Châu Âu, 02 mức xả tiết kiệm nước. - Nắp ngồi: Vật liệu PP, đóng êm. Bảo hành: 30 năm phần sứ, 05 năm phụ kiện
  Xem thêm
 • e.LITO A2026
  Liên hệ

  e.LITO A2026

  - Thương hiệu: e.LITO - Model: A2026 - Kiểu xả: Siphonic - S-trap 300mm - Size: 680*370*770mm - Bộ xả: XIAMEN Công nghệ Châu Âu, 02 mức xả tiết kiệm nước. - Nắp ngồi: Vật liệu PP, đóng êm. Bảo hành: 30 năm phần sứ, 05 năm phụ kiện
  Xem thêm
 • e.LITO A2210
  Liên hệ

  e.LITO A2210

  - Thương hiệu: e.LITO - Model: A2210 - Kiểu xả: Siphonic - S-trap 300mm - Size: 680*370*740mm - Bộ xả: XIAMEN Công nghệ Châu Âu, 02 mức xả tiết kiệm nước. - Nắp ngồi: Vật liệu PP, đóng êm. Bảo hành: 30 năm phần sứ, 05 năm phụ kiện
  Xem thêm
 • e.LITO A2212
  Liên hệ

  e.LITO A2212

  - Thương hiệu: e.LITO - Model: A2212 - Kiểu xả: Siphonic - S-trap 300mm - Size: 710*370*700mm - Bộ xả: XIAMEN Công nghệ Châu Âu, 02 mức xả tiết kiệm nước. - Nắp ngồi: Vật liệu PP đóng êm. Bảo hành: 30 năm phần sứ, 05 năm phụ kiện
  Xem thêm
TOP