THIẾT BỊ VỆ SINH BA QUẢNG

THIẾT BỊ VỆ SINH BA QUẢNG

Sản phẩm

 • Vòi lavabo lạnh e.LITO 9220
  Liên hệ

  Vòi lavabo lạnh e.LITO 9220

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi lavabo lạnh e.LITO 9221
  Liên hệ

  Vòi lavabo lạnh e.LITO 9221

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi lavabo lạnh e.LITO 9208
  Liên hệ

  Vòi lavabo lạnh e.LITO 9208

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi chậu rửa chén nóng lạnh e.LITO 8305B
  Liên hệ

  Vòi chậu rửa chén nóng lạnh e.LITO 8305B

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi chậu rửa chén nóng lạnh e.LITO 9113
  Liên hệ

  Vòi chậu rửa chén nóng lạnh e.LITO 9113

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: INOX 304 Mạ: Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 5202
  Liên hệ

  Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 5202

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 5201
  Liên hệ

  Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 5201

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 6102
  Liên hệ

  Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 6102

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 6101
  Liên hệ

  Vòi lavabo nóng lạnh e.LITO 6101

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Củ Sen tắm nóng lạnh e.LITO 6003
  Liên hệ

  Củ Sen tắm nóng lạnh e.LITO 6003

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Sen tắm cây nhiệt độ e.LITO 6330
  Liên hệ

  Sen tắm cây nhiệt độ e.LITO 6330

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
 • Sen tắm cây nóng lạnh e.LITO 5108
  Liên hệ

  Sen tắm cây nóng lạnh e.LITO 5108

  Thương hiệu: e.LITO Chất liệu: Hợp kim đồng Mạ: Nickel >0.8µm/Chrome >0.2µm Màu: Trắng Chrome Bảo hành: chính hãng 03 năm, 01 đổi 01 đối với SP lỗi kỹ thuật.
  Xem thêm
TOP